PingFederate Security Vulnerability

Windchill PDMLink extensies zijn kwetsbaar

Windchill PDMLink werkt niet met nieuwste Java

Vuforia Studio (Legacy) Security Vulnerabilities

Windchill PDMLink Security Vulnerabilities

Windchill PDMLink Security Vulnerabilities

Microsoft Defender Bug

Chromium & Spring4Shell Security Vulnerability

Log4j Security Vulnerability