Creo Elements/Direct en Creo Parametric
combineren en uitbreiden